TeamfunctionerenTeams functioneren beter door een goede binding

Individuele personen binnen een team kunnen goed functioneren maar ondanks dat kan toch een team niet optimaal functioneren.

 

Hoe kan het teamfunctioneren verbeterd worden ?

Op basis van een gedegen analyse met eventueel gebruik van TTA ( Thomas Team Analyse) van Thomas International wordt een plan van aanpak opgesteld.

 

Het doel van teamanalyses is om meer inzicht te krijgen

 • Welke actie is zinvol als een team onvoldoende presteert ?
 • Komt de samenstelling van het huidige team voldoende overeen met het ideale team ?
 • Welke leiderschapsstijl past het best bij een bestaand of een nieuw team ?
 • Welke communicatiestijlen passen het best om teamleden nog meer te motiveren ?
 • Is er sprake van blinde vlekken die verbeteringen belemmeren ?

 

Wat is het resultaat van de aanpak om teams beter te laten functioneren?

 • Teamleden gaan beter samenwerken waardoor teams beter gaan functioneren.
 • Teamleden krijgen meer vertrouwen in elkaar, communiceren openhartiger zodat de sfeer binnen het team verbetert.
 • De rollen binnen het team worden duidelijker zodat verantwoordelijkheden ook duidelijker worden.
 • Beschikbare kwaliteiten binnen een team worden beter benut.
 • De voortgang van teamontwikkeling kan beter worden geëvalueerd en gemanaged.
 • De arbeidsvreugde en het arbeidsrendement  wordt vergroot.

 

Interesse? Neem dan contact op voor een adviesgesprek

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!