Aanpakaanpak mediation van Albert Voet is 80 % succesvol

Mediation is slechts een van de methoden om tot een oplossing te komen. Soms past bijvoorbeeld coaching, conflictmanagement, advies, bemiddeling of arbitrage beter. Belangrijk is dat er een oplossing gevonden wordt.

 

Bemiddelingsspreekuur

Nieuw: Bemiddelingsspreekuur

In een vrijblijvend gesprek tijdens het bemiddelingsspreekuur kan ik u adviseren welke vorm het best past om tot een oplossing te komen. Hierbij enkele varianten:

  • Stimuleren: Door het geven tips en suggesties worden partijen gestimuleerd om zelf tot een oplossing te komen.
  • Adviseren: Aanvullend kunnen er concrete adviezen over de aanpak en uitvoering gegeven worden.
  • Coachen: Begeleiding van partijen zodat tot een oplossing gekomen wordt.
  • Bemiddelen: Rol van mediator, waarin ik partijen in hun communicatie begeleid.
  • Beslissen: Binnen traject kunnen afspraken gemaakt worden dat een deskundige derde partij een bindend advies geeft: arbitrage. Ook kunnen partijen, eventueel tijdens mediationoverleggen, bijgestaan worden door hun advocaten.
  • Uiteraard zijn combinaties van varianten mogelijk.
 
Voordelen van de aanpak van Albert Voet:
  • zijn 80 % van zijn mediations worden succesvol afgerond.
  • worden trajecten indien gewenst binnen een week opgestart.
  • worden mediations nagenoeg allemaal binnen 8-12 uur succesvol afgerond; hierdoor zijn ze goedkoper dan juridische trajecten.
  • duurt het traject over het algemeen niet langer dan slechts een maand; dit is veel sneller dan juridische procedures.

Vertrouwen en het feit of het "klikt" zijn belangrijke voorwaarden om samen oplossingen te vinden voor bovenstaande onderwerpen. In een vrijblijvend persoonlijk gesprek kan bekeken worden of mediation de beste manier is om tot een oplossing te komen.

 

Interesse? Neem dan contact op voor een adviesgesprek

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!