Samenwerkingsadvies voor een beter samenwerkingsresultaat

Alleen samen kan aan een betere samenwerking gewerkt worden

Voor samenwerking heb je minstens één ander nodig; dit kan een collega, een leidinggevende maar ook een klant of leverancier zijn. Belangrijk is ook dat je met elkaar afstemt wat dan "beter" is. Een goede communicatie is de sleutel om tot een beter samenwerkingsresultaat te komen. Albert Voet kan daarin helpen door een goed samenwerkingsadvies te geven.

 

Samenwerkingsadvies: een goede communicatie is de sleutel tot succes

Belangrijk is om te weten wat de oorzaak van een minder optimale samenwerking is. Vanuit managementperspectief is het belangrijk om daarvan de Kritische Succes Factoren (KSF-s) te kennen. Vanuit mediationperspectief is het belangrijk te weten of betrokkenen elkaar wérkelijk goed begrijpen en respect voor elkaar hebben en in voldoende mate gemeenschappelijke doelen hebben. Mogelijk is de communicatie een KSF.

Albert Voet zet bij zijn samenwerkingsadvies meerdere tools in om tot een optimalere samenwerking te komen.

 

Inzicht in persoonlijke kenmerken

Een samenwerking kan ook verbeterd worden als inzicht is in elkaars persoonlijke kenmerken. Bij de toe te passen communicatiestijl en de stijl van leiding geven kan daar rekening mee gehouden worden. Ook het inzicht van persoonlijke karakters en (privé) omstandigheden maakt het gemakkelijker om goed met elkaar samen te werken. 

 

Interesse ? Neem dan contact op voor een gesprek samenwerkingsadvies

 

 

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!