Omgevingsdialoog bij aanvragen vergunning

 

Omgevingsdialoog bij vergunningsaanvraagOndernemers willen hun plannen vaak snel realiseren, de omgeving wil dat er rekening met hen wordt gehouden. In een vroegtijdig stadium overleg met de buren is zinvol zodat plannen, indien wenselijk nog aangepast kunnen worden. Voor veehouders in Brabant, die een nieuwe vergunning aanvragen, het houden van een omgevingsdialoog sinds voorjaar 2014 zelfs verplicht. Een goede afstemming met de omgeving levert voor alle betrokkenen voordeel op !

 

Voorbereiding omgevingsdialoog

Het is belangrijk om stil te staan wie u zelf uit wilt nodigen, maar de gemeente als vergunningverlener heeft daar vaak ook een mening over. Ook over de verslaglegging heeft de gemeente wensen waarbij het zinvol is om rekening mee te houden. Als uw plannen tegenstrijdige belangen met uw buurt tot gevolg kan hebben, kan het zinvol zijn om een onafhankelijke en neutrale begeleider bij de omgevingsdialoog te betrekken. Als Mediator in Milieu en Ruimtelijke Ordening heb ik inzicht in de materie om het overleg op een passende manier te begeleiden. Als samen met de omgeving tot een passende oplossing gekomen wordt, zal de gemeente als vergunningverlener daar zeker rekening mee houden.

 

Kwaliteit omgevingsdialoog

Wilt u dat de dialoog met de omgeving aan de volgende voorwaarden voldoet ?

  • Door een neutrale en onafhankelijke partij begeleid wordt ?
  • De betrokken partijen respectvol en constructief met elkaar in gesprek gaan ?
  • Partijen samen tot een oplossing komen zodat juridische procedures voorkomen worden ?
  • Zowel de dialoog als het verslag op een professionele manier ingevuld wordt en voldoet aan de wensen van de gemeente ?
  • In de dialoog ook rekening gehouden wordt met niet juridisch c.q. sociale aspecten ?
  • Dat bij complexe situaties de ervaring van Albert Voet ingezet wordt ?


Interesse ? Neem dan contact op voor een adviesgesprek omgevingsdialoog

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!