Aanpak bij mediation

 

Vrijblijvend adviesgesprek mediation:

Mediation is slechts een van de methoden om tot een oplossing te komen. Soms past bijvoorbeeld coaching, conflictmanagement, advies, bemiddeling, arbitrage of de rechtsgang beter. Belangrijk is dat er een oplossing gevonden wordt. In een vrijblijvend adviesgesprek kan afgestemd worden welke aanpak het best bij u en uw situatie past.

 

Voordelen van de aanpak van Albert Voet:

  • 80 % van zijn mediations worden succesvol afgerond.
  • worden trajecten indien gewenst binnen een week opgestart.
  • worden mediations nagenoeg allemaal binnen 8-12 uur succesvol afgerond; hierdoor zijn ze goedkoper dan juridische trajecten.
  • duurt het traject over het algemeen niet langer dan slechts een maand; dit is veel sneller dan juridische procedures.

 

Vertrouwen en het feit of het "klikt" zijn belangrijke voorwaarden om samen tot oplossingen te komen.


 

Interesse ? Neem dat contact op voor een adviesgesprek mediation

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!